• Favereau
    • GORO ,var. GOERiñ (penngef GORO-,GORA-) vb traire.
  • Glosbe
    • traire
  • Termofis
    • Laiterie goro | v. | traire
    • robot-goro | m. | robotoù goro | robot de traite