• Glosbe
    • capitaliste
  • Termofis
    • Économie ekonomiezh kevalaour | mass.f. | économie capitaliste
    • kapitalour, kevalaour | m., m. | kapitalourien, kevalaourien | capitaliste