• Devri
  • f. –où Délibération.
 • Geriadur ar skiantoù hag an teknikoù – Brezhoneg21Brezhoneg21
  • kuzuliadenn : consultation
 • Termofis
  • Économie kuzuliadenn | f. | kuzuliadennoù | consultation
  • Médecine kuzuliadenn (vezegel) | f. | kuzuliadennoù (mezegel) | consultation (médicale)
  • kuzuliadenn anesteziañ | f. | kuzuliadennoù anesteziañ | consultation anesthésie, consultation d'anesthésie
  • kuzuliadenn arbennikaet | f. | kuzuliadennoù arbennikaet | consultation spécialisée
  • kuzuliadenn brevez | f. | kuzuliadennoù prevez | consultation privée
  • kuzuliadenn bublik | f. | kuzuliadennoù publik | consultation publique
  • kuzuliadenn c'hinekologiezh amiegouriezh ha pediatriezh | f. | kuzuliadennoù ginekologiezh amiegouriezh ha pediatriezh | consultation de gynécologie obstétrique et de pédiatrie
  • kuzuliadenn c'hinekologiezh, kuzuliadenn venvezegiezh | f., f. | kuzuliadennoù ginekologiezh, kuzuliadennoù benvezegiezh | consultation gynécologique
  • kuzuliadenn diavaez | f. | kuzuliadennoù diavaez | consultation externe
  • kuzuliadenn divziskiblezh | f. | kuzuliadennoù divziskiblezh | consultation bidisciplinaire
  • kuzuliadenn galonouriezh | f. | kuzuliadennoù kalonouriezh | consultation cardiologique
  • kuzuliadenn kalon skevent | m. | kuzuliadennoù kalon skevent | consultation cœur poumon
  • kuzuliadenn kerent | f. | kuzuliadennoù kerent | consultation parents
  • kuzuliadenn krennarded | f. | kuzuliadennoù krennarded | consultation adolescents
  • kuzuliadenn lagadouriezh | f. | kuzuliadennoù lagadouriezh | consultation ophtalmologique, consultation d'ophtalmologie
  • kuzuliadenn ORL | f. | kuzuliadennoù ORL | consultation ORL
  • kuzuliadenn stomogouriezh | f. | kuzuliadennoù stomogouriezh | consultation gastrologique
  • kuzuliadenn surjianerezh | f. | kuzuliadennoù surjianerezh | consultation chirurgie
  • kuzuliadenn vemor | f. | kuzuliadennoù memor | consultation mémoire
  • kuzuliadenn vezegel | f. | kuzuliadennoù mezegel | consultation médicale
  • kuzuliadenn war emgav | f. | kuzuliadennoù war emgav | consultation sur rendez-vous
  • kuzuliadenn war emgav nemetken | f. | kuzuliadennoù war emgav nemetken | consultation exclusivement sur rendez-vous, consultation uniquement sur rendez-vous
  • kuzuliadenn yac'hadel | f. | kuzuliadennoù yac'hadel | consultation thérapeutique