• Favereau
  • BARA g. -ioù, -où& str. -enn -où pain, & estl. da c'halven deñved (bara bara !), klask o bara (fig. mendier), bara ar Rouanez, bara-laezh (panade), bara kan (azyme & fruit de la mauve), bara menaj (& tiegezh), mouchenn (moulé ), panenn (mal cuit) ; bara an Anaon, bara-gad (orobanche), bara-gavr, -grilhed (p. de langouste en vannetais), bara-hoc'h (cyclamen), bara-koukoug (pain de coucou -Oxalis acestola-), bara-korrig (Eusa) & -mor (L éponge de mer), bara mezv.
 • Glosbe
  • pain
  • gagne-pain
 • Dictionnaire des sciences et des techniques – Brezhoneg21Brezhoneg21
  • bara-gad : orobanche
  • bara-koukoug : oxalis
  • para-apotikerezh : parapharmacie
  • para-apotikerezh : parapharmaceutique
 • Termofis
  • Alimentation baget (bara) | coll. | bagetenn (vara) | baguette (pain)
  • bara | mass.m. | pain
  • bara amann | pain beurre
  • bara ar valadenn gentañ | mass.m. | pain première mouture
  • bara biologel | mass.m. | pain biologique
  • bara brazed | mass.m. | pain méteil
  •   bara brazed | mass.m. | pain complet [bara] [brenn ennañ] bara brizh [2. (db. ar bara) zo aet brenn d'ober an toaz anezhañ] brennek [brazed] bara teñval e liv dre ma'z eus un tamm-mat a vrenn oc'h ober anezhañ] bara brazed [brizh] [I.D. bara graet gant bleud ha brenn] bara brizh ()
  • bara brizh | mass.m. | pain moucheté, bara brith, torta negra
  • bara diazez | mass.m. | pain rassis
  • bara dibar | mass.m. | baraoù dibar | pain spécial
  • bara du | mass.m. | pain noir
  • bara flour | mass.m. | pain de fleur de farine
  • bara fresk | mass.m. | pain frais
  • bara giz gwechall | mass.m. | pain à l'ancienne
  • bara giz kozh | mass.m. | pain rustique
  • bara go | mass.m. | pain levé
  • bara goell bier | mass.m. | pain à levure de bière
  • bara goell toaz | mass.m. | baraoù goell, baraioù goell | pain au levain, pain sur levain
  • bara goell toaz | mass.m. | pain à levure de pâte
  • bara gwenn | mass.m. | pain blanc
  • bara gwinizh | mass.m. | pain de froment
  • bara heiz-winizh | mass.m. | pain orge et froment, pain d'orge et froment
  • bara kan | mass.m. | pain azyme
  • bara kej | mass.m. | pain bis
  • bara kras | mass.m. | pain grillé
  • bara mag | mass.m. | pain nutrition
  • bara moull | mass.m. | pain moulé
  • bara pleget | mass.m. | pain plié
  • bara poazhet gant tan keuneud, bara pobet gant tan keuneud | mass.m., mass.m. | pain cuit au feu de bois
  • bara segal | mass.m. | pain de seigle