• Favereau
    • KANGRENNIÑ:, vb. former des ganglions, par ext. (se) gangrener, & envahir (d'herbes...).
  • Devri
    • v. intr. Se gangrener.