• Glosbe
  • abattoir
 • Termofis
  • Administration publique atebeg lazhti | m. | atebeien lazhti | responsable abattoir
  • Zootechnie lazhti | m. | lazhtioù | abattoir
  • lazhti yer | m. | lazhtioù yer | abattoir de volailles
  • lazhti-kêr | m. | lazhtioù-kêr | abattoir municipal
  • lazhti-kumuniezh | m. | lazhtioù-kumuniezh | abattoir communautaire